رویکرد مولکولی در سیاستگذاری عمومی

243

در این نشست دکتر حمید بهلولی (دانش‌آموخته و مدرس سیاستگذاری عمومی دانشگاه منچستر و استاد مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) به موضوع رویکرد مولکولی در علوم اجتماعی در چهارچوب پارادیم «فرگشت نوین» پرداخته است.

سار مدیا 205 دنبال کننده
pixel