داستان واقعی گاندو ، و اتفاقات بعد از قسمت آخر

1,413
شما با کدوم قسمتش حال کردین ؟ بنظرتون جیسون رصاییان این فیلمو دیده ؟
pixel