سخنان دکتر ظریف در نشست خبری وزیران خارجه ایران و آلمان

4,258

ظریف در نشست خبری وزیران خارجه ایران و آلمان 3- مشکل خاورمیانه مشکل سیاست های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و حمایت بدون حد و مرز آمریکا از این جنایت ها است