حقایقی درباره ی معلولیت

155

فایل صوتی (پادکست) به مناسبت روز جهانی معلولین و با اقتباس از وب سایت سازمان بهداشت جهانی (WHO) تهیه و ارائه شده است. در این پادکست در خصوص آمار جهانی معلولیت، نیازها و شریط زندگی برای این قشر از جمعیت جهان مواردی به شکل خلاصه موجود است.