ابوالفضل طالبی

425

سلام ابوالفضل طالبی تولید کننده کیف از شهر مشهد هستم. برای گسترش تولیدی خود 300 میلیون تومان سرمایه با دوره بازگشت 2 ساله نیازمندیم برای ارتباط و همکاری با من به میدون بیایید http://meidoun.ir/home/share

میدون
میدون 504 دنبال کننده