گروه «کایر» ارمغانی از موسیقی مقامی مازندران در فصل همدلی

418

گروه «کایر» ارمغانی از موسیقی مقامی مازندران را در شب های فصل همدلی به اهالی شهر امید و زندگی هدیه کرد. در ادامه سرپرست گروه که از نوازندگان برجسته و پرافتخار این خطه از کشورمان است در برنامه ای که از شبکه استانی مازندران پخش شد یاد و خاطره ای خوش از جشنواره «فصل همدلی» را روایت کرد و از شهردار مشهد و معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری قدردانی کرد. |ویدیو این گفتگو را می توانید در IGTV (تلویزیون ا