خوابیدن روی تخته میخ

759

باشگاه کیوکوشین کاراته سلیمانی قدیمی ترین باشگاه کاراته استان خراسان جنوبی.بیرجند.و از باشگاه های قد یمی کشور.تأ سیس 69/7/2 تماس 09153635442 پیامک10009153635442 دریافت اطلاعات کامل باسرچ (کاراته سلیمانی)نظر بدهید.{توضیحات مربوط به این کلیپ}