هیئت حضرت ابوالفضل کوی مسجد جامع شاهدیه - حسینیه شاه ابوالقاسم یزد - سال 98

275

عزاداری هیئت حضرت ابوالفضل (ع) کوی مسجد جامع شاهدیه (سیف) در حسینیه شاه ابوالقاسم یزد - شب دوازدهم محرم 1398 - با نوای گرم آقایان حاج علیمحمد و روح الله پورزحمتکش #شاهدیه #یزد #حسینیه_جهان #هیئت_عزاداران_کوی_مسجدجامع_شاهدیه #حسینیه_نظرکرده_سیف_ابرندآباد #سیف_شاهدیه #ابرندآباد #گردفرامرز #نصرت_آباد #مسجد_سیف #حسینیه_نظرکرده_کلک #حسینیه_غفور #حسینیه_سیدگلسرخ #حسینیه_سرچشمه #مهدیه_ابرندآباد #تاسوعا #عاشورا #اربعین #قتل_آخر #عزاداری_سنتی #سینه_زنی #محرم

pixel