کلیپ تکریم و نکوداشت مهندس محمد حسین سجاد

383
مهندس محمد حسین سجاد مدیر کل اداره نوسازی مدارس استان اصفهان در تاریخ 16 مهر ماه 1397 پس از 42 سال خدمات صادقانه که 22 سال آن در مدیریت و سکانداری این اداره کل بود به افتخار بازنشستگی نائل شد.
pixel