نامه ایی از یک ویروس.. حالا از این زاویه به کرونا نگاه کنید ..

47
Shimshimshim 23 دنبال‌ کننده
Shimshimshim 23 دنبال کننده
pixel