جاده های برقی

34
34 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

جاده های الکتریکی که کامیون ها و ماشین ها می توانند با استفاده از آنها در جاده و حین رانندگی خودرو خود را شارژ کنند.