هایلایت: ریدینگ ۳ - ۴ چلسی

229
چلسی توانست به چهار گل میزبان خود، ریدینگ را شکست داده و پیش فصل خود را با برد ادامه دهد.
pixel