توصیه های دکتر یحیی علوی پیرامون مهندسی فروش

934
934 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

همانطور که مستحضر هستید، فروش یک فرآیند است که از لحظه برقراری ارتباط شما با مشتری شکل می گیرد و در صورتیکه فرآیند درستی با وی پیش برود به خرید محصول شما منجر می شود. فرآیند مذکور تنها مبتی بر اصول فروش کلاسیک و فن بیان نیست، بلکه یک استراتژی اصلی و استراتژی های پشتیبانی هست که در هر مقطع نیاز به مهارت های خاص خود اعم از زبان بدن، هوش هیجانی، شخصیت شناسی و ... دارد.