هوش مصنوعی پازل

143
پازل یک هوش مصنوعی کاملا ایرانیست که میتوانید آنرا از بازار یا مارکت و گوگل پلی نصب کنید همه امور شما مثلا ترجمه به 20 زبان را به 20 زبان دیگر و قدرت سخنگویی به 21 زبان دیگر و یا عکاسی و حتی شماره گیری تلفن و 102 کار دیگر تا روشن خاموش کردن وسایل منزل را براحتی انجام میدهد
pixel