معماری های دامنه محور برای شبکه های عصبی عمیق

184

معماری های دامنه محور، یکی از رویکردهای جدید در حوزه معماری کامپیوتر است. در این رویکرد به منظور بالا بردن کارایی پردازنده ها، به جای طراحی پردازنده های همه منظوره، پردازنده ها را به صورت خاص منظوره طراحی می کنند. بنابراین با در نظر گرفتن ویژگی های خاص دامنه مورد نظر، امکان طراحی با کارایی بسیار بالا وجود دارد. طراحی پردازنده های گرافیک یکی از مثال های معماری دامنه محور است. در این سمینار به بیان علت، توجه به رویکرد معماری دامنه محور پرداخته می شود و سپس در مورد معماری های دامنه محور برای شبکه های عصبی عمیق