معرفی رشته های ورزش های الکترونیک: Hearthstone

664
ورزش های الکترونیک نیز مانند دیگر ورزش ها از رشته ها و شاخه های متفاوتی تشکیل شده است. تیم ما تصمیم دارد برای ایجاد آشنایی بین این ورزش ها و شما دوستان عزیز و عموم مردم رشته های آن را بطور کامل معرفی کند. لطفا با نظرات سازنده خودتان ما را در برنامه های بعدی یاری کنید. سپاس. قسمت اول: Hearthstone: Heroes of Warcraft
pixel