سامانه آموزش مجازی - راهنمای اضافه کردن چند سوال تشریحی در قالب یک فایل

796
نحوه اضافه کردن چند سوال تشریحی در قالب یک فایل در سامانه آموزش مجازی دانشگاه علامه طباطبائی
pixel