ترشی آلبالو خوشمزه و زیبا برای تزیین غذاها - Torshi Albaloo

1,901

ترشی آلبالو خوشمزه و زیبا برای تزیین غذاها می تونید از این آلبالو ها استفاده کنید که یک طمع خیلی خوبی همراه غذا دارند. امیدوارم لذت ببرید :) Sour Cherry Pickles - Torshi albaloo