سعید بیابانکی داور پنجمین اجلاس شاعران هم سُرا ؛ شعر رسانه ی ملی ماست

75
سعید بیابانکی عضو هیئت داوران پنجمین اجلاس جهانی شاعران هم سُرا و چهارمین نشست بزرگ جمعیت شاعران آزاد ایران در یک مصاحبه ی مطبوعاتی گفت: من معتقدم که در کشور ما رسانه ی ملی شعر است بخاطر اینکه شعر از دیرباز اول حافظ زبان و دوم حافظ فرهنگ ما بوده است. شما می توانید عین این گفتگو را مشاهده نمائید.
pixel