نحوه تست نشتی در سیلندر هیدرولیک دو طرفه

9,157

سیلندرهای دو کاره قادرند در هر دو جهت نیرو اعمال کنند بدین معنی که با اعمال فشار به هر یک از طرفین پیستون در یک سیلندر، نیرو در آن جهت ایجاد می گردد.هر سیلندر هیدرولیک از یک بدنه ، درپوش های انتهایی، پیستون و میله پیستون تشکیل شده ، طراحی و ساخت انواع سیلندر هیدرولیک _ آدرس کانال telegram.me/hydraulics _ تلفن ۳۴۳۹۱۱۶۴ ۴۱ ۰۰۹۸ _۳۵۵۱۱۰۵۵ ۴۱ ۰۰۹۸ _ www.TORKHydraulics.com www.youli.i_www.laheghi.ir

pixel