کنسرت گروه رستاک - کیش - شهریور 94 - قسمت 1

1,441

سالن خلیج فارس - مركز همایش های بین المللی كیش - صدا و تصویر : گروه آوا رسانه فدك كیش - تولید: ٢٢/شهریور ماه/١٣٩٤