تخلفی دیگر از دولت در انتخابات ریاست جمهوری

1,461
هادی خان 7 دنبال‌ کننده
شناسنامه های مردم را گرفتند، گفتند اعلام می کنیم بیایید رای بدهید؛ بعد از دو ساعت شناسنامه هایشان را پس دادند و گفتند بروید نمی شود رای داد!
هادی خان 7 دنبال کننده
pixel