برگزاری کارگاه های آموزشی برای مددجویان ورامین

292
گزارش تصویری از برگزاری کارگاه های پیشگیری از کودک آزاری برای آموزش مادران، خودمراقبتی و بلوغ برای آموزش کودکان در شعبه پیشوای ورامین موسسه خیریه نیکوکاران شریف sharifngo.com
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
حامد در شب عروسی اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می شود...
pixel