نسخه جدید و بروز شده پورتال آرشیت-نرم افزار خیریه

1,279
امروزه آنچه جایگاه یک موسسه خیریه را در بین موسسات برتر کشور ممتاز می نماید، استفاده از روش های بدیع، کارآمد و همگام با تکنولوژی روز دنیاست. در این راستا شرکت آرشیت مهر رایانه بر آن شد تا با تولید پورتال آرشیت، فعالیتهای الکترونیکی را جایگزین فعالیتهای نیروی انسانی نموده تا سرعت، سهولت، اطمینان و شفافیت را به سیستم موسسات خیریه سطح کشور هدیه کند. http://www.arshitrayaneh.com
pixel