مدیران مدارس شهریار هیچ گونه وجهی غیر از هزینه کتب درسی وبیمه دریافت نخواهند کرد

182
مدیران آموزش و پرورش با ابلاغ بخشنامه ای ملزم گردیده اند که هیچ گونه وجهی غیر از هزینه کتب درسی و بیمه در هنگام ثبت نام خودداری کنند بیشترین دغدغه آموزش و پرورش نزدیکترین مدرسه به محل زندگی دانش آموزان است شرایط ثبت نام باید در بردهای مدارس نصب گردد تا اولیاء و دانش آموزان از آن مطلع شوند که اگر کروکی یا موضوع دیگری دلیل بر عدم ثبت نام گردد برای ایشان توجیه پذیر باشد ستادهای فرعی ثبت نام در اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار در محورها و مناطق مختلف شکل گرفته است
خبر شهر 132 دنبال کننده
pixel