اعتراض با هفت هزار جفت کفش مقابل کنگره آمریکا

281
▫️مخالفان آزادی حمل سلاح هفت هزار جفت کفش را به یاد هفت هزار کودک قربانی تیراندازی های مرگبار از سال 2012 مقابل کنگره چیدند .
pixel