آوازه خوانی کاپیتان با دیس کباب مشتی

910
این روزها چون نمی شه رفت رستوران، کاپیتان عابد و ستارگان غذای بابک بختیاری انواع کباب ها و شیشلیک و جوجه کباب رو سیخ زده و آماده می فرستن در خونه. فقط کافیه یک منقل و ذغال بگیری و تو خونه بساط راه بندازی و بزنی بر بدن. شیشلیک ۳۰۰ گرم ۸۵ تومان (۳ تیکه) برگ ۱۳۰ گرم ۸۰ تومان لقمه ۱۵۰ گرم ۴۵ تومان جوجه ۲۰۰ گرم ۳۵ تومان بختیاری ۱۸۰ گرم ۶۰ تومان @foodstarss.ir تلفن سفارش: ۲۶۱۱۰۴۷۳
مسترتیستر 998 دنبال کننده
pixel