آموزش تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی دوم

387
دوره ی تخصصی ترکیب تصاویر (فتومنتاژ) جلسه ی دوم : آشنایی با ادجاستمنتهای vibrance / exposure / Curves / hue saturation
pixel