آنونس سی و نهمین آپاراتچی همراه با مجید و نیکی مظفری

8,843

مرور خاطرات قبل و بعد از انقلاب تا محبت پدرانه جلوی دوربین

آپاراتچی
آپاراتچی 6.5 هزار دنبال کننده