"اول و آخرین من " ترانه ای عاشقانه با شعر و صدای میدیا جادری

241

تو شهر ســـرد آدما /عادت دل جداییه /گــــذشتن از نگاه تو /آخر بی وفاییه! /گفتی که پروانه بشم /واست تو پاییزُ بهار /فاصله ها رو کم کنم /خط بکشم رو انتظار /دل میگه اشک تو بشم /جون بگیرم رو گونه هات /واژه به واژه خم بشم /سر بزارم رو شونه هات /گرمه نگاهِ عاشقت /مثل چراغ آسمون /اوّلُ و آخرین من /تا تــه قصّه ها بمون /اسم تو نقاشی میشه /تو هر چی واژه و غزل /طرح نگاه تو شده /واسه دلم یه راه حل