اهدا کپسول های رایگان به مخاطبین

205

مجتمع نگین رازی در طرح اهدا خاموش کننده های رایگان خودرو به مخاطبین خود کپسول رایگان هدیه داد، لازم به ذکر است در این طرح 1000 نفر ثبت نام کردند. امید است هیچ وقت هیچ کس از این کپسول ها استفاده نکند