معرفی یک بانوی ورزشکار ملی در ویژه برنامه افطاری

78

اشنایی با خانواده ارم و دختر ورزشکار این خانواده که در سطح ملی چندین مدال طلا دارند.