نظرات مشتریان سپیدار-گروه شرکت های رستاک

35
در این ویدیو تلاش کردیم تا بسته پیمانکاری سپیدار را از منظر مدیر هلدینگ و مدیر مالی گروه شرکت های رستاک بررسی کنیم.
pixel