ماه مبارک رمضان در دانشگاه بناب به روایت تصویر

97

همه ساله به مناسبت ماه مبارک رمضان در دانشگاه بناب ویژه برنامه هایی توسط دفتر نهاد رهبری در دانشگاه و مدیریت فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود که روابط عمومی دانشگاه امسال توسط یک تیزر کوتاه این رویدادهارا به تصویر کشیده است.