نحوه ارسال پروژه

87
دانشجویان عزیز من می توانند با استفاده از این ویدیو آموزشی نحوه ارسال پروژه های هر کلاس را ببینند
pixel