موشن گرافی ارایشی

274
274 بازدید
اشتراک گذاری
ارایش چشم برای لک های پفدار سایه چشم را از زیر مژه ها و بالای پلک بکشید و ان را محو کنید. این کار پف پلک را کمتر نشان میدهد.
pixel