گفتگو با سید غلامرضا کاظمی دینان

228

گفتگو با سید غلامرضا کاظمی دینان؛ رییس شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی در خصوص اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتی در بنگاه ها و سازمان های کشور

irancsr
irancsr 6 دنبال کننده