راز مدرسه ای که باعث بسیاری از امور خیریه استان همدان شد

195

مستند « خشت های طلا » روایتی از زندگی "سید صادق حجازی" از علمای همدان از زبان چهره های سرشناس فرهنگی و علمی است. http://cmmt.ir/5BH