شعر خوانی پدرم در یادبود مادربزرگ عزیزم : پاسخ پیر خرد (هاشم جاوید)

92

شعر پاسخ پیر خرد هاشم جاوید از اشعار عمیق فلسفی عرفانی هست که پدرم علاقه زیادی به اون داره و در شب بعد از وفات مادر بزرگ عزیزم به یاد ایشون خونده شد...

ایده اصلی
%92
کارگردان: آزیتا موگویی مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
ایده اصلی
pixel