آموزش مجازی قرآن چهارم دبستان. درس ۱۲. جلسه دوم. صفوی

544
ترجمه آیات و عبارات صفحه ۷۹ و ۸۰ کتاب ـ برای دریافت اطلاعات و فعالیت های تکمیلی می توانید به آدرس های زیر مراجعه کنید: ***کانال تلگرام به آدرس Lessons4@ ***صفحه اینستاگرام به آدرس Lessons4.safavi@ ( عدد ۴ در آدرس ها انگلیسی است ) ***وبلاگ من به آدرس www.safaviok.blogfa.com

u_9964647

1 ماه پیش
خوب
pixel