نمونه کار لومیون هنرجو امید بازرگان

702

پ آنچه در این دوره می آموزید: وارد کردن مدل های 3D خارجی و ترکیب آنها با مدلهای Lumion استفاده از نقشه های ارتفاعی برای ساخت محوطه طراحی انیمیشن های پیچیده با استفاده از لایه ها و مسیرهای منحنی کنترل جلوه های Lumion در انیمیشن ایجاد و کنترل مواد طبیعی تولید جلوه های واقعی به کمک دوربین سازماندهی پروژه های خود با لایه ها و دستکاری مدل های 3D حل مشکلات احتمالی و خروجی و رندر صحنه ها

Vivid Visual
Vivid Visual 63 دنبال کننده