تعزیه امام حسین (ع) - قسمت درویش روستای برغمد سال 1393

758

تعزیه امام حسین (ع) - قسمت درویش روستای برغمد سال ۱۳۹۳ مجموعه فرهنگی مذهبی بنی هاشم برغمد tazie_barghamad@ سایت روستای برغمد : barghamad.com کانال روستای برغمد Telegram.me/barghamad_channel

pixel