جشنواره پرواز بادبادک ها

346
واژه ها کنار هم شعر می شوند قصه می شوند باد می وزد بادبادک خیال تو می رسد به دست ما واژه های تو یک کتاب نا نوشته را باز می کنند آسمان پر از بادبادک خیال می شود.
ShahedHafthar 0 دنبال کننده
pixel