پیام وزیر بهداشت به سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر

18
پیام تصویری دکتر سعیدی نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر
pixel