آموزش چارچوب مديريت كيفيت آمارهای رسمی نظام آماری ايران (خودارزیابی)

57
در این ویدئو سرکار خانم سمانه قادری، رئیس گروه ارزیابی کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران، به توضیح نحوه خودارزیابی و تکمیل فایل اکسل مربوط به چارچوب مديريت كيفيت آمارهای رسمی می‌پردازند.
pixel