چطور برای هفته برنامه ریزی کنیم؟

103
این ویدیو روش برنامه ریزی هفتگی و روزانه با طرح اختصاصی دانشگاه زمان می باشد. https://universityoftime.ir/product/weekly-planning/
زنده
پخش زنده اختتامیه ی جشنواره ویگما ۲۰۲۰
pixel