شرکت کننده عصر جدید همه داوران را سرکار گذاشت!

12,556

هادی از شرکت کنندگان شب گذشته مسابقه عصر جدید بود که با ترفندی جالب تمام داوران را سرکار گذاشت و نقش خود را به خوبی بازی کرد.

تهران نیوز
تهران نیوز 74 دنبال کننده