پرينت سه بعدي ساختمان

114

ساخت سوئيت و هتل با پرينتر سه بعدي و نازلي كه سيمان را لايه لايه بر روي هم مي گذارد