ثبت پرداختها و کارکرد پیمانکار جزء - حسابداری پیمانکاری

835
835 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

نحوه ثبت پرداختهای علی الحساب یا مساعده به پیمانکار جزء یا پیمانکار دست دوم - ثبت میزان کارکرد و هزینه دستمزد پیمانکار در پروژه ها - ثبت تسویه حساب با پیمانکار - نرم افزار حسابداری ممیز - نرم افزار حسابداری پیمانکاری - نرم افزار حسابداری ساختمان سازی - نرم افزار حسابداری ساخت و ساز ساختمان - نرم افزار حسابداری پروژه ای - دانلود رایگان نسخه آزمایشی www.momayezIT.ir

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 1
%76
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…