نجات لاک پشت منقار عقابی توسط صیادان عسلویه

455

نجات و تمیز کردن لاک پشت منقار عقابی از جلبک ها و صدف های دریایی توسط صیادان عسلویه